Wi-Fi připojení

Na penzionu můžete využít bezdrátové připojení k internetu.

Přihlašovací údaje

SSID: PenzionDonFelder
Klíč (heslo): PDFpass112


Postup připojení k síti Wi-Fi v mobilním zařízení

  • Otevřete v zařízení nabídku Nastavení.
  • V sekci Bezdrátová připojení a sítě klepněte na Wi-Fi.
  • Klepněte na přepínač Wi-Fi a uveďte jej do polohy Zapnuto.
  • Zobrazí se seznam uložených a dostupných sítí.
  • V seznamu dostupných sítí klepněte na název sítě, ke které se chcete připojit.
  • Zadejte heslo ke zvolené síti.
  • Po připojení se v zařízení pod názvem sítě zobrazí text „Připojeno“ a síť se zobrazí v seznamu uložených.
  • Když bude síť v dosahu, zařízení se k ní automaticky připojí.

© 2019 Penzion Don Felder, EWE s.r.o. Ústí nad Orlicí - Webmaster

Goparking

Facebook - staňte se fanoušky