Chorvatsko má zase nejlepší moře :-)

Vašek Ravlyk, 28.8.2011 přečteno: 4682x

Chorvatsko má opět v roce 2011 nejčistší mořskou vodu ve Středomoří
Informace shrnující tento průzkum jsou uvedeny pod titulkem "Koupání je skutečný požitek".
Výsledky podrobného zkoumání kvality mořské vody při pobřeží Středozemního moře byly zveřejněny v německém časopise ADAC - Motorwelt, jehož vydavatelem je ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) z Mnichova, největší, nejvlivnější a nejrenomovanější organizace automobilistů v Německu. Informace shrnující tento průzkum jsou uvedeny pod titulkem "koupání je skutečný požitek".
Podle letního informativního programu organizace ADAC, který přináší německým turistům podrobnosti o plážích a o kvalitě mořské vody u hlavních středomořských turistických destinací je chorvatské jadranské pobřeží opět v čele bodování s nejvyšší kvalitou mořské vody v celém Středomoří.
Průzkumy ukázaly na Jadranu převážně "vynikající" kvalitu mořské vody, pouze na 12 měřících stanicích zjistil průzkum "jen" dobrou kvalitu mořské vody. Větší a velká znečištění nebyla zjištěna ani na jediném měřícím stanovišti. Jako největší zdroj informací pro německé turisty o vhodnosti mořské vody ke koupání, o plážích a životním prostředí klade letní informativní služba organizace ADAC hlavní důraz na hygienické rozbory kvality mořské vody, na zprávy o omezeních nebo zákazu koupání a na předpovědi počasí.
Hezké koupání pro ty co ještě letos vyráží, stejně, jako já na naše moře, hezkou neděli V:-)

Popisy pláží a zprávy o jejich kvalitě spadají rovněž do působnosti letní informativní služby organizace ADAC, která v tomto ohledu spolupracuje se zkušenými vědci své země.