Brač je nejlepší

Vašek Ravlyk, 13.11.2021 přečteno: 60x

Nejrozlehlejší ostrov ve skupině dalmátských ostrovů a třetí největší v Jaderském moři. Jeho nejvyšším vrcholem je Vidová gora (780 m. n. m.), zároveň nejvyšší vrchol všech ostrovů v Jaderském moři. Od pevniny jej odděluje mořský kanál Brač, od ostrova Šolta úžina Splitska vrata a od ostrova Hvarje oddělen mořským kanálem Hvar. Krajina je charakteristická krasovými jevy, jako jsou štěrbiny, jeskyně a dutiny. Nenajdeme zde žádný povrchový vodní tok. Jediné stálé vodní prameny se nacházejí u osady Bol.

Supetar a Pučišča patří mezi největší ze všech 22 osad na ostrově. Mezi nejdůležitější zemědělské produkty patří olivový olej, víno a ovoce. Význam má také chov dobytka, rybolov s konzervárnami v Postiře a Milně a cestovní ruch. Na ostrově se nachází několik kamenolomů poskytujících známý bílý kámen, využitý například při výstavbě Diocletianova paláce ve Splitu, či bílého domu ve Washingtonu D. C. Autobusové linky spojují osady na ostrově, ostrov s pevninou pak spojují dvě pravidelné trajek-tové linky Split - Supetar a Makarska - Sumartin. K dispozici je také mezinárodní letiště spíše menší typy letadel. Počátky osídlení na ostrově Brač spadají již do doby neolitu (naleziště v jeskyni Kopačina, jižně od osady Supetar). Prvními, historicky doloženými obyvateli, byli lllyřané. Pozůstatky římské éry můžeme nalézt na obou stranách ostrova i ve vnitrozemí. Největší z nich jsou zcela jistě kamenolomy ve Škripu, ze kterého pocházejí kamenné bloky, použité pro výstavbu Diokleciánova paláce ve Splitu. Ostrov byl osídlen převážně ve vnitrozemí kvůli pirátským nájezdům. Brač byl pod nadvládu různých vládců, před tím, než jej ovládli Benátčané (1420-1797). Pobřežní se začalo znovu osídlovat v 16. stol. Od r. 1797 do konce 1. světové války byl Brač pod rakouskou nadvládou, kromě krátkého období mezi r.1807-1815, kdy ostrov okupovali Francouzi. A další zase příště. Vašek

Závěr sezóny na Brači

Vašek Ravlyk, 8.10.2021 přečteno: 133x

Poděbradská skupina uzavřela letošní velmi úspěšnou sezónu, která se vyvedla díky skvělému a stabilnímu počasí. Za celé léto pršelo a to velmi málo, pouze 3x, takže olivy nebudou stát za nic a oleje bude sotva třetina obvyklého množství. Až do konce září bylo skvělé moře s viditelností 30 metrů a teplotou 23,5 stupně 2.října kdy jsme opouštěli penzion Don Felder.Poslední cestu jsme absolvovali letadlem se Smartwings, služby standartní, cesta velmi pohodlná s odletem z Prahy ve 12,25 a v po 6. večer jsme už seděli v Kartolině u plného stolu. Moc díky Zorance a Joškovi, kteří drželi servis až do října a tak jsme mohli znovu přechutnat všechno od pek, brudedů, dagnjí, lignjí, salátů, pljeskavic a všeho dalšího co Dalmácie nabízí.Umělecké zázemí tvořilo a tvořilo, galérii vytvořených děl doplníme na stránky během týdne a případní zájemci si mohou obrazy s dalmátskými motivy samozřejmě zakoupit, info na www.galerie890.cz Budeme se na Vás těšit v sezóně 2022 a doufám, že se penzión po přestavbě, která bude ukončena 30.4.2022 líbit ještě víc než dosud. Díky všem za přízeň a fotkou ze splitského letiště Kaštela se s vámi pro letošní rok loučím. Vašek

Dobré ráno z Brače

Vašek Ravlyk, 10.9.2021 přečteno: 158x

Dnešní dobré ráno všem, přejí z Brače Polákovi