Chorvatsko aktuálně

Vašek Ravlyk, 17.12.2020 přečteno: 840x

Cestování a podmínky vstupu do Chorvatska - aktuálně
Aktualizováno: 14.12.2020 / 15:48

V návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR ze dne 23.4.2020. přinášíme aktuální informace týkající se možností cestování do Chorvatska.


Nejčastější otázky a odpovědi (dále rozvedeno v jednotlivých kapitolách):

1. Mohu do Chorvatské republiky vstoupit bez udání důvodu?

Ano. Občané České republiky nemusí při vstupu na území Chorvatské republiky prokazovat důvod cesty.

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Štáb civilní ochrany Chorvatské republiky dne 30. 11. 2020 rozhodl o dočasném omezení při překračování státní hranice a vstupu na území. Opatření vstoupilo v platnost dne 01. 12. 2020 a platí do 15.01.2021, s možností dalšího prodloužení.

Omezení se mj. vztahuje na občany Evropské unie, tedy i občany České republiky, pro které platí, že pokud cestují do Chorvatska z území některého z rizikových států, mezi které patří i ČR, musí při vstupu na území Chorvatska předložit negativní PCR test ne starší 48 hodin. V opačném případě se může nechat testovat na území Chorvatské republiky a do výsledku testu strpět izolaci.

Mezi výjimky mj. patří přeshraniční pracovníci, zdravotní personál nebo osoby tranzitující, které se nezdrží se na území Chorvatské republiky déle než 12 hodin.

Podrobné informace a celé znění uvedeného rozhodnutí naleznete na stránkách Vlády Chorvatské republiky.
3. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Občané České republiky mohou tranzitovat přes Chorvatsko (do 12 hodin) bez nutností testování.

Čeští občané mohou pobývat na území Chorvatské republiky, po splnění výše uvedených podmínek testování, bez časového omezení.

4. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Konkrétní podmínky závisí na druhu vykonávané činnosti a sdělí je Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky.

5. Na co si dát pozor?

V současné době je při pobytu v Chorvatsku nutno dbát obecných epidemiologických pravidel, zejména se snažit o minimální kontakt s jinými osobami.

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Chorvatsku? Jaké jsou podmínky pro návrat českých občanů z Chorvatska?

Od 09.11.2020, s ohledem na přesun Chorvatska do skupiny Červená na Seznamu států s ohledem na riziko nákazy COVID-19– cestující z Chorvatska (jak cizinci, tak čeští občané) budou muset před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:
Aktuální informace o podmínkách vycestování z ČR naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky ​

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Štáb civilní ochrany Chorvatské republiky dne 30. 11. 2020 rozhodl o dočasném omezení při překračování státní hranice a vstupu na území. Opatření vstoupilo v platnost dne 01. 12. 2020 a platí do 15.01.2021, s možností dalšího prodloužení.

Omezení se mj. vztahuje na občany Evropské unie, tedy i občany České republiky, pro které platí, že pokud cestují do Chorvatska z území některého z rizikových států, mezi které patří i ČR, musí při vstupu na území Chorvatska předložit negativní PCR test ne starší 48 hodin. V opačném případě se může nechat testovat na území Chorvatské republiky a do výsledku testu strpět izolaci.

Mezi výjimky mj. patří přeshraniční pracovníci, zdravotní personál nebo osoby tranzitující, které se nezdrží se na území Chorvatské republiky déle než 12 hodin.

Podrobné informace a celé znění uvedeného rozhodnutí naleznete na stránkách Vlády Chorvatské republiky.

K zajištění plynulého provozu na hraničních přechodech a zkrácení čekací doby je doporučené veškeré potřebné údaje vyplnit před cestou prostřednictvím formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hr.

Formulář je k dispozici v několika potřebných jazykových mutacích včetně české. Po vyplnění formuláře dostanou cestovatelé potvrzení nahlášení cesty a zároveň všechny potřebné informace pro pobyt v Chorvatsku.

I nadále bude stále možné všechny potřebné informace nahlásit přímo na hraničních přechodech.

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:

omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru;
během 14 dní od vstupu na území Chorvatska si v ranních hodinách musí měřit teplotu a je-li tato vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud se osoba bude cítit nemocná či pozorovat symptomy nemoci, musí telefonicky kontaktovat svého místního praktického lékaře a pokud jej nemá, pak místně příslušného epidemiologa.

Odpovědi na časté dotazy týkající se vstupu do Chorvatska Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky zpracovalo v anglickém a německém jazyce a tyto informace jsou dostupné na jejich webových stránkách v kategori UZG COVID.


3. DOPRAVA:

Městská hromadná doprava funguje standardním způsobem. Vnitrostátní doprava funguje v omezeném režimu.

Ve všech prostředcích veřejné dopravy (včetně trajektů) je přikázána povinnost nošení roušky/ústenky/respirátoru.


4. OPATŘENÍ:

Úřad veřejného zdraví Chorvatské republiky (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) vytvořil plán opatření pro případ výskytu onemocnění COVID-19 u zahraničních turistů. Tento plán je podrobně popsán v samostatném článku COVID 19: Postup při nakažení během pobytu v Chorvatsku.

Nejnovější vlna opatření vstupuje v platnost od soboty 28. 11. a zahrnuje následující:

- zákaz konání všech veřejných akcí a shromáždění, na nichž by bylo přítomno více než 25 osob na jednom místě;
- na soukromých shromážděních a slavnostech smí být přítomno max. 10 osob; výjimkou jsou svatby, které jsou úplně zakázané, a pohřby, kde smí být až 25 osob, ale nesmí si vyjadřovat soustrast fyzickým kontaktem;
- veřejné akce, shromáždění a slavnosti všeho typu se smí konat pouze do 22 hod.;
- povinnost všech prodejen omezit počet nakupujících tak, aby splňoval podmínku min. 4m2 na osobu; u vstupu do prodejen musí být uvedeno, jaký je maximální limit nakupujících;
- povinné nošení roušky venku všude tam, kde nelze dodržet fyzickou vzdálenost min. 1,5 m;
- na povolených shromážděních musí být zajištěn prostor o rozloze zajišťující min. 4m2 na osobu;
- povinnost pravidelné desinfekce společných prostor v budovách;
- u vchodu do prostor, kde se koná shromáždění či obřad, musí být jasně uvedeno, jaký je maximální povolený počet přítomných a organizátoři jsou povinni zajistit pravidelné větrání, dodržování limitu počtu přítomných (1 osoba na 4m2) a dodržování relevantních opatření, doporučení a nařízení Chorvatského závodu veřejného zdraví;
- maximální povolené obsazení prostředků veřejné hromadné dopravy je 40 %;
- zákaz provozu prodejen pekařských produktů po 22 hod.;
- zákaz prodeje alkoholu od 22 do 6 hod.;
- zákaz provozu casin a sázkových kanceláří;
- zákaz provozu restaurací, kaváren, barů (s výjimkou těch, které se nachází v prostorách hotelů, kempů a studentských kolejí, které však smí obsluhovat pouze ubytované); povolená výjimka je pro rozvoz potravin, drive-in a prodej u vchodu, tj. bez vstupu do provozovny;
- zákaz provozu fitness center, sportovních rekreačních center a s určitými výjimkami i zákaz konání sportovních soutěží a tréninků;
- jazykové školy a teoretická část výuky v autoškolách smí probíhat pouze online;
- zákaz konzumace potravin v kinech;
- zákaz konání amatérských kulturních představení a vybraných dalších kulturních akcí (sborový zpěv apod.);
- zákaz konání trhů, veletrhů a jiných hospodářských a turistických akcí a událostí, kde se prodávají, vystavují či ukazují výrobky (včetně např. vánočních trhů);
- doporučení konání mší prostřednictvím TV, rádia či jinak, aby byla věřícím umožněna participace na mši bez vstupu do náboženských objektů;
- povinnost zaměstnavatelů zabránit vstupu na pracovní místo pracovníkům, kteří mají zvýšenou teplotu a dýchací potíže; omezit dle možností fyzický kontakt mezi pracovníky; je-li to možné, zavést práci z domova, klouzavou pracovní dobu a/nebo práci ve směnách či ve skupinách; minimalizovat počet fyzických schůzek; pravidelně větrat prostory, kde se pracovníci nacházejí.

V platnosti zůstává povinné nošení roušek ve většině veřejných vnitřních prostor, včetně prostředků hromadné dopravy; roušku tak musí nosit:
- pracovníci zdravotnických zařízení a osoby, které přichází navštívit pacienty (jsou-li návštěvy povoleny);
- pracovníci zařízení sociální péče, která poskytují ubytovací služby, a návštěvníci klientů těchto zařízení;
- řidiči, další pracovníci v prostředcích veřejné dopravy a cestující ve veřejné hromadné dopravě (cestujícímu bez roušky nesmí být dovolen vstup do dopravního prostředku a pokud se v prostředku cestující bez roušky již nachází, řidič nesmí zahájit jízdu);
- zaměstnanci v obchodech a zákazníci během pobytu v prodejně;
- zaměstnanci v pohostinství, kteří vstupují do kontaktu s hosty nebo jsou zapojeni do přípravy a roznášení jídla a nápojů;
- hosté v pohostinských zařízeních, pokud nesedí na svých místech a nekonzumují jídlo či nápoje;
- zaměstnanci obchodních společností, zařízení a institucí, které pracují s veřejností a veřejnost, která přichází do těchto společností, zařízení a institucí (pozn. ZÚ: např. pošty či banky);
- zaměstnanci ve službách, kde vstupují do blízkého kontaktu s klienty (pozn. ZÚ: např. kadeřnictví);
- zaměstnanci v úřadech, kde nelze zajistit vzájemnou vzdálenost min. 2 metry;
- věřící během náboženských obřadů a shromáždění v uzavřených prostorách;
- diváci při sportovních akcích, které se konají v uzavřených prostorách;
- návštěvníci všech společenských a veřejných shromáždění, konaných v uzavřených prostorách;
- další osoby, kterým to nařídí jejich zaměstnavatel.

Od konce srpna jsou postupně vydávána také lokální (přísnější) omezení, vztahující se pouze na území vybraných žup (krajů) a obcí, která reagují na místní specifika. Kompletní seznam všech opatření je k dispozici na webových stránkách štábu civilní ochrany (https://civilna-zastita.gov.hr/). Lokální opatření jsou nyní v platnosti ve většině žup včetně hlavního města Záhřebu a dále ve vybraných obcích ve Splitsko-dalmatské, Zadarské, Přímořsko-goranské a Bjelovarsko-bilogorské župě.

V provozu zatím zůstávají i kina, divadla, muzea a galerie, konat se mohou také profesionální umělecká představení (s výjimkou sborového zpěvu), výstavy a zasedání zastupitelských orgánů, musí však dodržovat početně-prostorová omezení (1 osoba na 4m2), větrat a splňovat další požadavky Chorvatského závodu veřejného zdraví.

Za nedodržování opatření mohou být postiženy právnické osoby/provozovatelé zařízení.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Internetové stránky štábu civilní ochrany Chorvatské republiky