Čisťounké moře v roce 2008

Vašek Ravlyk, 21.3.2009 přečteno: 4160x

Resume, které vyplývá ze zprávy ministarstva zaštite okoliša pro rok 2008, teda chorvatského ministerstva ochrany životního prostředí je celkem jednoduché "Jadran patří k nejčistším částem Středozemního moře" tečka-konec. :-)
V rámci Programu sledování kvality vody ke koupání na plážích Chorvatska se od začátku května do konce září provádí pravidelná měření kvality vody na 850 až 880 plážích. Vzorky se odebírají jednou za čtrnáct dní a výsledky jsou zveřejňovány (např. na stránkách www.mzopu.hr/more). Podle zjištěných parametrů čistoty vody se rozeznávají čtyři kategorie: moře vysoké kvality (modrá barva), moře vhodné ke koupání (zelená), mírně znečistěné moře (žlutá) a silně znečištěné moře (červená).
Celkem se za rok 2008 odebralo 9220 vzorků a s uspokojením bylo konstatováno, že 99,1 % odebraných vzorků mořské vody splňuje přísná kriteria požadavků kladených na kvalitu mořské vody ke koupání u letovisek podél celého chorvatského jadranského přímoří.
Měření se prováděla na 890 plážích - kontrolních bodech; z toho na 287 kontrolních bodech bylo za sledované období vyhodnoceno moře vysoké kvality, na 592 bodech moře vhodné ke koupání, na 11 bodech mírně znečištěné moře a ani na jednom kontrolním bodě nebylo vyhodnoceno silně znečistěné moře.
Tak doufám, že to tak zůstane, čauec Vasa