Volné místo v Selci a Sumartinu

Vašek Ravlyk, 29.4.2012 přečteno: 3144x

Pro Vaši informaci se hledá obecní uklízeč / ka / v Selci a Sumartinu.Starosta Štambuk vypsal výběrovku, kterou pro srandu zčásti přetiskuju.Vzhledem k tomu, že nemáte občanství HR asi Vás nevezmou.
Hledají se na dobu určitou - 2 zaměstnanci / na pracovní úklid /,muž - žena v obci Selca-Povlja-jedno místo, místo Sumartin jedno místo)
Zametač:
- Udržovat, čistí a upravují veřejná prostranství v obci Selca (zelené plochy, chodníky, pěší plochy, otevřené kanalizace, náměstí, hřiště a hřbitovy) - plní další úkoly podle požadavků obce.
Obecné podmínky pro přijetí do služby:

- Plnoletost

- Chorvatské občanství

- Zdravotní způsobilost k výkonu zaměstnání.

Kromě obecných požadavků pro přijetí do služby žadatele musí splňovat tyto zvláštní podmínky:

- Nekvalifikovaní-SSS

- Řidičský průkaz skupiny B

- Nejméně 12 měsíců provozu

Oznámení mohou rovněž zúčastnit obou pohlaví.

Osoba, která přijímá služby v určité době v prezenční: 6 měsíců, s výhradou zkušební dobu 2 měsíců.

S uchazeči, kteří splňují formální podmínky reklamy bude provádět předběžné kontroly schopnosti a dovednosti nezbytné pro výkon zaměstnání v této soutěži.

Při aplikaci na ochranu hospodářské soutěže kandidátů jsou povinni předložit:

- CV

- Kopie osvědčení o občanství

- Doklad o kvalifikaci (kopie osvědčení)

- Pracovní kopie na stránku bookletu se osobních informací a údajů o trati, osvědčení nebo kopie dokumentů (rozhodnutí, smlouvy atd.), ukazující let služby

- Kopie řidičského průkazu

- Přesvědčení, že uchazeč není v rozporu se trestního řízení, a že nebyl pravomocně odsouzen za trestné činy podle článku 15 Odstavce 1 Zákon o úřednících a zaměstnancích v místních a regionálních (regionální) vlády (Úřední věstník, 86/08), ne starší než 6 měsíců

- Podepsané prohlášení, že neexistují žádné překážky podle článku 15 a 16 Zákon o úřednících a zaměstnancích v místních a regionálních (regionální) vlády

(Úřední věstník č. 86/08)

- Důkaz o dobrém zdravotním stavu, které budou poskytnuty pouze kandidáta, který bude zvolen.

Služba nemůže být přijata, pro které existují překážky v článcích 15 a 16 Zákon o úřednících a zaměstnancích v místních a regionálních (regionálních) vlády.

Kandidát, který má právo na výhody přijetí do služebního poměru podle zvláštního zákona, je povinen oznámit reklamu na toto právo uplatnit, a má tu výhodu nad ostatními kandidáty pouze za stejných podmínek.

Předčasná a nepravidelné aplikace soutěže nebudou považovány za běžné aplikace je považován za znamení, že obsahuje všechny informace a články uvedené v inzerátu.

Osoba, která nepodala včasné a správné informace, nebo nesplňuje formální požadavky na místo, není považována za kandidáta.

Žádosti se podávají na inzerát do 8 dnů od oznámení na HZZZ, pobočky Supetar na adresu: Magistrát města Selca, Stjepan Radic náměstí 5, 425 21 Selca, obsahuje tato slova: ". Komisi, aby provedla výběr pro přijímání dočasných zaměstnanců"

Internetové stránky Magistrátu Selca www.selca.hr dostupných popisu práce a mzdových údajů o práci mají být obsazena, stejně jako informace o předchozím testování schopností a dovedností, a další informace o procesu provádění reklamy. Na těchto stránkách budou zveřejněny v průběhu předchozích ověření schopností a dovedností kandidátů, a to nejméně 5 dní před zkouškou.
S výsledky výběrového řízení žadatelé budou informováni v zákonné lhůtě.

Drago Štambuk dipl.OEC