Lodi a poplatky v Chorvatsku 2015

Vašek Ravlyk, 20.6.2015 přečteno: 3819x

Od roku 2013, kdy Chorvatsko vstoupilo do EU, platí Vyhláška o podmínkách pro příjezd a pobyt cizích jachet a lodí určených pro sport a zábavu ve vnitřních mořských vodách a teritoriálním moři Chorvatska – NN 97/13), která zrušila viněty pro zahraniční rekreační plavidla a sjednotila práva a povinnosti občanů členských zemí Evropské unie a dalších cizích občanů s právy a povinnostmi chorvatských občanů při plavbě na jachtách a lodích v Chorvatské republice.

Od 1. ledna 2014 měl být zaveden jeden poplatek, který by nahradil všechny dosavadní poplatky (včetně správního poplatku, poplatku za informační mapu a za osvětlení), ale nestalo se tak. Vyhláškou o poplatku, kterou platí vlastníci námořních objektů v Chorvatské republice NN 59/13) byl zaveden Poplatek za bezpečnost plavby a ochranu před znečistěním (Naknada za sigurnost plovidbě i zaštitu od onečišćenja) a sjednocen tak způsob placení za všechna plavidla stejných technických parametrů bez ohledu na státní příslušnost a účel.

Pro stanovení výše poplatků rozeznává Pomorski zakonik tato plavidla:

Loď (brod) je plavidlo o délce větší než 12 metrů, které má výkon motoru větší než 15 kW nebo převáží více než 12 cestujících.
Jachta (jahta) je plavidlo pro sport a rekreaci, jehož délka je větší než 12 metrů a je vybaveno pro delší pobyt na moři. Kromě posádky smí převážet maximálně 12 cestujících.
Člun (brodica) je plavidlo, které není loď nebo jachta. Jeho délka je větší než 2,5 metru nebo má výkon motoru vyšší než 5kW.

Vlastníci zahraničních jachet a člunů určených pro sport a zábavu, které se plaví a pobývají ve vnitřních mořských vodách a teritoriálním moři Chorvatska musí platit tyto poplatky:
1) Poplatek za bezpečnost plavby a ochranu před znečistěním
Poplatek se platí podle délky jachty nebo člunu a výkonu motoru, vždy za kalendářní rok. Výpočet poplatku: 20 kn * délka (v metrech + 2 kn * výkon motoru (v kW).
2) Poplatek za využívání bezpečnostních objektů plavby - majáků (osvětlení - svjetlarina)

Poplatek za využívání výstražných bezpečnostních objektů plavby - osvětlených majáků se platí podle sazebníku společnosti Plovput Split (Naknada za korištenje objekata sigurnosti plovidbe). Pro čluny (do 12 m délky) činí 20 kun za 1 m délky a pro jachty (delší než 12 m) činí 25 kun za 1 m délky. Platí se za kalendářní rok.
3) Poplatek za námořní informační mapu

Poplatek za námořní informační mapu (Naknada za pomorsku informativnu kartu), kterou vydává Chorvatský hydrografický institut (Hrvatski hidrografski institut - www.hhi.hr), činí 20 kun.
4) Správní poplatek

Správní poplatek na základě Zákona o správních poplatcích činí 40 kun.
Poplatky (v kunách)
Délka plavidla (m) Správní poplatek Bezpečnost plavby Informační mapa Osvětlení
<2,5 40 kn 20*L+2*P 20 10 kn/1m
2,51 - 11,99 40 kn 20*L+2*P 20 kn 10 kn/1m
12,00 - 40,00 40 kn 20*L+2*P 20 kn 25 kn/1m
40,01> 40 kn 7 500 kn 20 kn 25 kn/1m

L - délka plavidla
P - celkový výkon motoru v kW
Za plavidla do 2,5 m délky a výkonu motoru do 5 kW se neplatí žádný poplatek.

Příklad: jachta o délce 12,80 m s motorem 42 kW:
správní poplatek: 40 kn,
bezpečnost plavby (20xL + 2xP): 20x12,80 + 2x42 = 256 + 84 = 340 kn,
informační mapa: 20 kn,
osvětlení (25 kn x m): 25 x 12,80 = 320 kn,
celkem: 720 kn.

POBYTOVÁ TAXA
V roce 2010 se změnil způsob úhrady pobytové taxy (Boravišna pristojba), kterou dříve jachtaři platili za každou osobu a za každé přenocování v jachtařských přístavech – marinách. Vlastník nebo uživatel plavidla musí zaplatit Přístavní správě (Lučka kapetanija) (nebo její pobočce) paušální pobytovou taxu za sebe i za všechny osoby, které pobývají na jachtě. Povinnost se netýká jachtařů, kteří si plavidlo najali u charterové firmy. Ti platí pobytovou taxu charterové firmě za každý den pobytu spolu s účtem za plavidlo a služby (výše pobytové taxy je uvedena v části Ubytování).

Paušální pobytová taxa se platí za jachty a plavidla delší než 5 metrů, která jsou vybavena lůžky. Částka tedy závisí na délce jachty nebo plavidla, ale i na časovém období, za které se taxa platí (do 8 dnů, 15 dnů, 30 dnů, 90 dnů a do 1 roku). Na výši placeného paušálu nemá vliv počet osob, kteří se na lodi plaví.

Pokuta pro jachtaře, který nezaplati před vyplutím pobytovou taxu, je 1 000 až 5 000 kun.
Paušální sazba pobytové taxy pro rok 2015 (cena v kunách)
Délka plavidla (v metrech)
Časové období 5 - 9 9 - 12 12 - 15 15 - 20 přes 20
do 8 dnů 150 200 300 400 600
do 15 dnů 300 350 400 500 800
do 30 dnů 400 500 600 700 1 000
do 90 dnů 600 650 750 850 1 300
do 1 roku 1 000 1 100 1 300 1 500 1 700

PŘÍSTAVNÍ POPLATKY
Uvádíme poplatky za stání na vodě a na pevině v marinách ACI (celoročně otevřených). Čerpali jsme z ceníků jednotlivých marin ACI (www.aci-club.hr), v nichž jsou uvedeny ceny po jednotlivých metrech délky lodě. V naší tabulce jsou pouze vybrané délky. Cenové rozpětí je tvořeno cenou stání v marině s nejnižší cenou a s nejvyšší cenou.
Poplatek za denní stání na vodě v ACI marinách (v EUR)
Délka lodě 1.6. - 30.6.- 1.9. - 30.9. 1.7. - 31.8.
do 5 m 77 - 322 92 - 353
9 - 10 m 314 - 537 330 - 583
14 - 15 m 529 - 1 058 552 - 1 143
19 - 20 m 706 - 1 864 928 - 2 017
Poplatek za měsíční stání na vodě v ACI marinách (v EUR)
Délka lodě 1.6. - 30.6. 1.9. - 30.9. 1.7. - 31.8.
do 5 m 763 - 3 620 1 151 - 5 791
9 - 10 m 3 428 - 4 602 4 602 - 8 268
14 - 15 m 4 986 - 9 365 6 780 - 13 598
19 - 20 m 7 716 - 18 132 11 574 - 24 598
Poplatek za roční stání na vodě v ACI marinách (v EUR)
Délka lodě 1.1. - 31.12.
do 5 m 7 363 - 21 093
9 - 10 m 21 606 - 35 305
14 - 15 m 37 874 - 61 828
19 - 20 m 57 855 - 108 768
Poplatek za stání na pevnině v ACI marinách (v EUR)
Délka lodě 1.1. - 31.12.
měsíční stání pro loď do 5 m 1 212 - 2 685
měsíční stání pro loď 9 - 10 m 1 795 - 3 482
měsíční stání pro loď 14 - 15 m 2 654 - 5 776
měsíční stání pro loď 19 - 20 m 4 579 - 9 718
roční stání pro loď do 5 m 5 154 - 17 365
roční stání pro loď 9 - 10 m 10 025 - 22 427
roční stání pro loď 14 - 15 m 21 852 - 40 429
roční stání pro loď 19 - 20 m 35 765 - 56 628

Další informace o cenách, včetně cen přístavního servisu, jako jeřáby, skluzy ...lze najít na stránkách společnosti ACI: www.aci-club.hr
Tak šťastnou plavbu všem přeje Vasa