Čistý Jadran

Vašek Ravlyk, 4.6.2015 přečteno: 2535x

Chorvatská část Jadranu patří již desítky let k absolutně nejčistším částem Středozemního moře. Pouze někdy Malta, Kypr a Řecko dosahují lepších výsledků v měření kvality vody ke koupání v celé Evropě.
V rámci Programu sledování kvality vody ke koupání na plážích Chorvatska se od poloviny května do konce září provádějí pravidelná měření kvality vody na jadranských plážích. Vzorky se odebírají jednou za čtrnáct dní a výsledky jsou zveřejňovány. Podle zjištěných parametrů čistoty vody se rozeznávají čtyři kategorie kvality: výborná - modrá barva, dobrá - zelená, vyhovující - žlutá a nevyhovující - červená.
Celkem bylo v roce 2014 odebráno 9 246 vzorků a s uspokojením bylo konstatováno, že 97,41 % odebraných vzorků mořské vody splňuje přísná kriteria požadavků kladených na kvalitu mořské vody ke koupání v letoviscích podél celého chorvatského jadranského přímoří -kvalita výborná či dobrá.
Měření se prováděla na 917 plážích - kontrolních bodech, z toho na 92,37 % byla kvalita vody výborná, na 5,23 % dobrá, na 1,74 % vyhovující a 0,65 % nevyhovující.
Z celkového počtu 9 246 odebraných vzorků bylo 8 839 oceněno známkou "výborná", 234 vzorků známkou "dobrá", 134 vzorků známkou "vyhovující" a 39 vzorků známkou "nevyhovující".
Na stránkách Ministerstva ochrany životního prostřední a přírody www.izor.hr/kakvoca - v chorvatštině a www.izor.hr/bathing -v angličtině si lze vyhledat výsledky letošních měření na jednotlivých plážích, která se provádějí každých 15 dní. Kromě těchto údajů jsou tu k dispozici i informace o vybavení pláže a fotografie.