Zdravotní péče v Chorvatsku 2018

Vašek Ravlyk, 29.5.2018 přečteno: 1411x

Blíží se čas dovolených a tak malé připomenutí, jak je to se zdravotní péčí v Chorvatsku
V Chorvatsku je dostatečná a kvalitní zdravotní péče. Pokud zde míříte na dovolenou, tak povinnost nechat se očkovat nemáte, vyskytují se zde totiž běžné nemoci, jaké známe z Česka.
Občané České republiky májí v Chorvatsku podle tamního práva nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči hrazenou českou zdravotní pojišťovnou. Tento nárok se vztahuje na všechny nezbytné lékařské zákrory ohrožující zdraví nebo život a které se nemohou odložit do návratu do České republiky.
Proto je nutné mít Evropský průkaz zdravotního pojištění, který potvrzuje nárok na okamžitou lékařskou péči na dovolené v Chorvatsku. Pokud vám pojišťovna tento doklad nevystavila, tak ji o to požádejte. Když nebude schopna tento průkaz vystavit, vydá vám tzv. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.
Kam jít k lékaři
Na základě mezinárodní smlouvy lze v Chorvatsku zdravotní péči uplatnit pouze u smluvních lékařů chorvatského Zavodu za zdravstveno osiguranje (Chorvatský ústav zdravotního pojištění je jediným nositelem veřejného zdravotního pojištění v Chorvatsku). Všechny nemocnice a zdravotní střediska jsou smluvní. V případě potřeby vyhledejte tzv. "Dom zdravlja“ (zdravotní středisko). Ve všech menších mestečkách bývají smluvní lékaři a lékárny Zavodu (v Chorvatsku je jich 90%). Ve svých ordinacích mívají označení "Ugovorna zdravstvena ustanova“, "Ugovorni lječnik privatne praxe“ nebo "Ugovorni zdravstveni djelatnik“. Nejdůležitější je slovo “Ugovorni“.
U stomatologů je situace jiná, protože většina z nich je soukromá. Pokud budete potřebovat neodkladnou stomatologickou péči, aniž abyste ji museli hotově zaplatit, obraťte se také na Dom zdravlja, kde je vždy smluvní stomatolog.
Finanční spoluúčast u lékaře
Při ošetření v Chorvatsku se budete finančně podílet na hrazení zdravotnické péče tzv. spoluúčast (stejně jako chorvatští občané). Polatky za zdravotní péči neplatí děti do 18 let, invalidé s poškozením organismu nejméně 80%, nevztahuje také na přepravu záchrannou službou, rychlou stomatologickou pomoc, zdravotně nezbytnou nemocniční péči mimo nákladů na lůžko a stravu a vybrané léky.
Administrativní poplatky:

Prohlídka lékaře v primární zdravotní péči - 10 Kn.
Vydaný recept - 10 Kn.
Vydané doporučení k odbornému lékaři - 10 Kn.
Vydané doporučení do nemocnice - 10 Kn.
Prohlídka provedená v odborném zdravotním zařízení bez doporučení - 10 Kn.
potvrzení o ortopedické nebo jiné pomůcce - 10 Kn.
Příkaz k převozu sanitkou - 5 Kn.

Pojištěná osoba, která během kalendářního měsíce zaplatila na administrativních poplatcích sumu 30 Kn, již neplatí žádné další poplatky za daný měsíc.

Mezinárodní smlouva s Chorvatskem nepokrývá transport zpět na území České republiky, ani nutnou spoluúčast. Tyto náklady české zdravotní pojišťovny nehradí.

Před odjezdem do Chorvatska doporučuji všem turistům uzavřít zdravotní připojištění.A současně přeji aby toto pojištění nikdy nepotřebovali. Vašek