Pokuty v Chorvatsku

Vašek Ravlyk, 13.6.2018 přečteno: 1019x

Čas odjezdu na dovolenou je tady a pro vás, kteří pojedete autem pár důležitých informací.Sám mám za sebou pár krutých zkušeností, takže spěchejte v klidu :-)) a dobře dojeďte ! A tady už k pokutám.
Pokuty za překročení povolené rychlosti
V obci

Při překročení povolené rychlosti v obci do 10 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič nejméně 300 kun.
Při překročení povolené rychlosti v obci od 10 do 20 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič nejméně 500 kun.
Při překročení povolené rychlosti v obci od 20 do 30 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič nejméně 1000 kun.
Při překročení povolené rychlosti v obci od 30 do 50 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič nejméně 2000 kun.
Při překročení povolené rychlosti v obci o více než 50 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič od 5000 do 15000 kun nebo bude odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dnů.

Mimo obec

Při překročení povolené rychlosti mimo obec od 10 do 30 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič nejméně 500 kun.
Při překročení povolené rychlosti mimo obec od 30 do 50 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič nejméně 1000 kun.
Při překročení povolené rychlosti mimo obec o více než 50 km/h nad povolenou rychlost nebo rychlost omezenou dopravní značkou zaplatí řidič od 3000 do 7000 kun.

Pokuty za jízdu pod vlivem alkoholu

Nový zákon povoluje 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče, ale netýká se to profesionálních řidičů a mladých řidičů. Nulová tolerance přítomnosti alkoholu v krvi platí pro pro řidiče vozidel kategorie C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, H, instruktory autoškoly, pro řidiče z povolání, taxikáře, řidiče záchranné služby a pro řidiče od 18 do 24 let.
Pokud se řidič dopustí jakéhokoli dopravního přestupku a v krvi mu bude zjištěno do 0,50 promile alkoholu, zaplatí pokutu 700 kun.
Pokud bude přítomnost alkoholu v krvi řidiče od 0,5 do 1,0 promile, zaplatí pokutu 1000 až 2000 kun.
Pokud bude přítomnost alkoholu v krvi řidiče od 1,0 do 1,5 promile, zaplatí pokutu 2000 až 5000 kun.
Pokud bude přítomnost alkoholu v krvi řidiče vyšší naž 1,5 promile, zaplatí pokutu 5000 až 15000 kun nebo bude odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dnů.

Další pokuty

Nepoužití předepsaných bezpečnostních pásů: od 500 kun.
Telefonování (bez použití "hands-free") při jízdě: od 500 kun.
Nesprávné parkování: od 300 kun.
Nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky a provozu na komunikaci: od 500 kun
Jízda na červenou: 2000 až 5000 kun.
Nedání přednosti na křižovatce: od 2000 kun
Předjíždění zleva: od 700 kun
Nepoužití ochranné přilby na motocyklu (týká se nejen řidičů motorek a mopedů, ale i jejich spolujezdců): od 1000 kun.
Cyklista do 16 let bez přilby: od 300 kun.

Nižší pokuty se platí v hotovosti na místě. Pokud řidič není ochoten zaplatit blokovou pokutu policii na místě přestupku, předává se věc k řešení místně příslušnému Přestupkovému soudu (Prekršajni sud). Policie má právo zadržet zahraničnímu viníkovi nehody cestovní doklad až na dobu 8 dnů do vyřešení přestupku. Do 24 až 48 hodin proběhne přestupkový soud, na jehož základě viník uhradí pokutu a soudní výlohy. V krajním případě, jakož i v případě nezaplacení může Přestupkový soud vyslovit řidiči trest odnětí svobody do 60 dnů. Český občan má právo požadovat přítomnost tlumočníka do českého jazyka. Český občan není povinen podepisovat žádné dokumenty, kterým nerozumí.To už bych vám ale nepřál.Vždy se snažte domluvit s policisty hned na místě a jednejte a jednejte.Buďte slušní, drzost tady moc nefunguje, případnou nabídku na řešení bez papira akceptujte ! Tak sretan put. Vasa