Chorvatský kapitánský průkaz

Vašek Ravlyk, 16.6.2022 přečteno: 365x

Ahoj, množí se dotazy, jak je to při plavbě v Jaderském moři s plavbou a možnostmi využívat chorvatské kapitánské papíry a jak se případně dají získat.

Chorvatské kapitánské průkazy - Voditelj brodice kategorija B

Tento průkaz je v Chorvatsku vůbec nejrozšířenějším průkazem. Jeho získání je ve srovnání s ostatními druhy průkazů rychlé. Průkaz může získat osoba starší 16 let, která složí příslušnou zkoušku na kapitanátu v Chorvatsku. U zkoušky jsou obvykle přítomni tři zkušební komisaři mluvící několika jazyky, a tak komunikace s nimi není obtížná ani pro toho, kdo mluví pouze česky. Zkouška je ústní a trvá přibližně 10-20 minut (čím lépe to umíte, tím je kratší). Kromě navigace, pravidel plavby COLREG a IALA je uchazeč zkoušen také z rádiového provozu. V případě úspěšného složení zkoušky je kapitánský průkaz vystaven následující pracovní den. Zkoušku složíte vždy, pokud k přípravě přistupujete poctivě. Vyzvednutí buď osobně anebo je možné jej poslat poštou. Další info – Praktické kapitánské kurzy.
Jakou loď má právo řídit držitel průkazu?

lodě s pasažéry do vzdálenosti 3 NM od linie pobřeží nebo ostrovů
nákladní a rybářské lodě, všechny typy rekreačních lodí, rekreační jachty do hrubého výtlaku 30 t, charterové jachty do hrubého výtlaku 30 t bez posádky do vzdálenosti 12 NM od linie pobřeží nebo ostrovů
tento průkaz zahrnuje i průkaz radiotelefonisty pro chorvatské vody

Oblasti plavby: Adriatic Sea
Průkaz opravňuje k řízení plavidla pouze ve vnitřních vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky. Avšak určité státy průkaz Voditelj brodice B také akceptují. Pokud si držitel průkazu přeje půjčit plavidlo mimo teritoriální moře Chorvatské republiky, doporučujeme požádat majitele plavidla, charterovou společnost, o vyjádření, zda průkaz bude akceptován.Například v U.S.A., nebo Tichomoří, Austrálii ale i na některých ostrovech v Indickém oceánu nebo Karibiku radši sahám po chorvatských papírech než českých, protože s těmi jsem už měl problémy a musel vysvětlovat co, proč a jak.To se mi s chorvatskými nikdy nestalo.
Jaké doklady jsou potřebné k získání průkazu?

vyplněná přihláška
kopie OP či pasu
2 fotografie 3 x 2,5 cm
poplatek 890 Kuna (cca 130 €)

Kdy se zkouší?

Třeba Zadar: každou středu a pátek od 15 hod. (kromě státních svátků), poptejte se jinde to bude samozřejmě třeba jinak.U nás na ostrově Brač pravidelné termíny nejsou, vše je třeba domluvit předem a pokud se sejde pár zájemců, termín zkoušky je vypsán.
Jak se přihlásit na zkoušku?

V den konání zkoušky je nutné být na kapitanátu do 11 hod. dopoledne, vyzvednete si přihlášku a poštovní složenku. Přihlášku vyplňte, složenku na 850 Kuna zaplaťte na poště a kupte si kolek 40 Kuna (taksena marka). Připojte fotky, kolek a potvrzenou složenku a odevzdejte ji v té samé místnosti, kde jste si přihlášku vyzvedli. Na zkoušku musíte přijít včas a na kapitanát se vhodně oblékněte. Zkušební komisaři volají jednotlivá jména, proto je nutné být v blízkosti zkušebních místností od začátku zkoušení.

Kdy není potřeba mít průkaz v Chorvatsku?
Pokud je loď kratší než 4 m, bez kajut a má motor slabší 4 kW. Vždy před odjezdem ještě konzultujte se zastoupením Chorvatska v ČR, jaký průkaz musíte mít.
Originální text dokumentů, včetně veškerých novel, je zveřejněn na internetových stránkách chorvatského Ministerstva moře, turistického ruchu, dopravy a rozvoje.
www.mmtpr.hr
Tak ať se vám dobře pluje Vasa