Skywalk - atrakce nad Makarskou

Vašek Ravlyk, 30.10.2022 přečteno: 463x

Skywalk Biokovo se nachází v oblasti Ravna Vlaška, v nadmořské výšce 1228 metrů, hned vedle informačního centra na 13. kilometru silnice Biokovo. Na vyhlídce je také geologický sloup poskytující 3D pohled na průřez horninou, která tvoří Biokovo, od tohoto útvaru až po současnost, s geologickým časovým grafem a popisem typů hornin a jejich stáří. Vyhlídkový prostor je také vybaven parkovištěm a sociálním zařízením
Na Skywalk se dostanete ze silnice Biokovo, která začíná u vstupu do přírodního parku Biokovo, asi 6 km východně od Makarské, a vede k nejvyššímu vrcholu Sv. Jure (Sv. Jiří) v nadmořské výšce 1762 metrů, což z něj dělá nejvýše položenou zpevněnou cestu v Chorvatsku.

Vyhlídková plošina je velká 23 x 3 metry a nabízí úžasný výhled na moře a ostrovy. Za slunečných, větrných dnů je možné dohlédnout až do Itálie. Procházka po průhledném proskleném skywalku přes okraj útesu poskytuje pohled z ptačí perspektivy na okraje útesů pohoří Biokovo.
Vzhledem k nepříznivým geomechanickým vlastnostem půdy, blízkosti zlomových linií a zón zemětřesení a silným větrům, které zde foukají, byla pro hlavní nosný systém navržena konstrukce z předpjatého betonu, na které dosedá ocelová a skleněná konstrukce. Podlaha Skywalk je celá ze skla.

P.S. Věděli jste ? Vyhlídka Nebeska šetnica - Skywalk Biokovo je půlkruhového tvaru o průměru 8,5 metru, spolu s plochými částmi vyčnívá za hranu útesu asi 11 metrů a je prvním skywalkem v Chorvatsku.

Vybudování vyhlídky Skywalk Biokovo bylo součástí projektu „Nový Adrion — Podpora udržitelného využívání přírodního dědictví Přírodního parku Biokovo“, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Konkurenceschopnost a soudržnost 2014-2020.
Projekt se skládá z 12 projektových prvků, které zvýší vzdělávací kapacitu návštěvníků přírodního parku Biokovo rozvojem nových vzdělávacích programů a zařízení, zvýší atraktivitu přírodního dědictví parku a zvýší počet návštěvníků investicemi do infrastruktury a zařízení. . vyhlídka ve tvaru podkovy mimo útes se skleněnou plochou pro procházky zvaná Skywalk Biokovo.
P.S. 2 :-) Kdo nebyl, jako by nebyl, takže příště určitě musíte !! V levém horním rohu vidíte až na náš Brač a Sumartin :-)) Vasa