Z historie Brače

Vašek Ravlyk, 7.9.2012 přečteno: 3323x

Koncem sezóny s trochou nostalgie mrkneme do historie Brače, který je tak trochu jiný než všechny ostatní chorvatské ostrovy.
Předpokládá se, že Brač nosí dávné ilyrské jméno podle jelena, kultovního zvířete jeho dávných obyvatel.
Podle dávné pověsti trojský hrdina Antenor, mimo jinézakladatel Padovy a Korčuly,došel po pádu Tróje z řecké Ambracie na ostrov Brač. S sebou přivedl Braha, pastýře, Silena, zemědělce a Elafa, námořníka. Život byl založen na dobytkářství, pěstování oliv a vinné révy a rybářství.
Koncem XVIII. stol. bylo na ostrově více než 500.000 oliv a koncem XIX. století více než 12.000 hektarů vinohradů. Ale choroby vinné révy peronospora a filoxera, které napadly dalmatské vinohrady a První světová válka přinutily četné obyvatele Brače k vystěhování z ostrova do Austrálie, Jižní a Severní Ameriky.
V období rané renesance byly znovu otevřeny antické kamenolomy blízko Pučišća, ve kterých se během renesančního a barokního období vzdělávaly celé kamenické dynastie až do dnešní doby.
Vedle Jurija Dalmatinca, Andriju Alešija a Nikolu Firentinca v samých kamenolomech tesali desítky jiných kameníků.
Výborný kámen umožnil vytvoření řady skvělých staveb, od starokřesťanského, renesančního a barokního období do bujného bračského XIX. století, kdy se na ostrově více než kde jinde v Dalmácii pěstoval cit pro harmonii architektonické kompozice a stavbu i u nejskromnějších domů. Ve XX. století byl korčulanský kámen zabudován do budapešťského Parlamentu, trogirský do berlínského Reichstagu, a bračský kámen do Bílého domu ve Washingtonu. No a příště zase kousek z jiného střípku historie :-) dnes je na ostrově opět krásně a my v Hradci se chystáme na velkou leteckou show C.I.A.F.2012, takže uneseme F16 a za hoďku jsme na ostrově zdar V