Tunely Mala Kapela a Sveti Rok

Vašek Ravlyk, 5.4.2009 přečteno: 6102x

Moc dobrá zpráva pro všechny z nás, kteří se zase letos chystáme na Brač.Všechno nasvědčuje tomu, že plánovaný termín do začátku hlavní turistické sezóny bude dodržen a od 30. června tak budou v provozu oba tubusy tunelů Mala Kapela a Sveti Rok.
Práce na dostavbě dvou nejdelších tunelů na dálnici Záhřeb - Split, tunelů Mala Kapela (5 760 m) a Sveti Rok (5 670 m), byly zahájeny v září roku 2007. Provoz těmito dvěma tunely se dosud odvíjí obousměrně pouze jedním tubusem, což vyvolává velké problémy v plynulosti dopravy na dálnici. V sezóně se tu tvoří mnohakilometrové fronty, ve kterých nešťastní motoristé tráví i několik hodin.
V současné době je dokončeno betonové obložení tunelů, infrastuktura a osvětlení. Nyní probíhají práce na asfaltování vozovky a pak zbývá vybavit tunel nezbytným signalizačním, ventilačním a bezpečnostním zařízením.Tak se snažte stavbaři, ty fronty před tunely nebyly nic moc :-( čauec Vasa

Transit přes Slovinsko

Vašek Ravlyk, 29.3.2009 přečteno: 8513x

Slovinsko mělo do začátku února 2009 předložit Evropské komisi návrh na zavedení krátkodobých dálničních známek.
Kritiky se na něj začaly snášet od loňského července, kdy zavedlo pouze dva typy dálničních známek pro osobní automobily, roční za 55 eur a pololetní za 35 eur.Oficiální stížnosti odmítala slovinská vláda s odůvodněním, že peníze z prodeje dálničních známek potřebuje státní pokladna k dobudování sítě dálnic. Následovaly protesty vlád sousedních zemí a autoklubů, např. silného a vlivného německého ADACu k bruselským institucím. Evropská komise zaslala před dvěma měsíci Slovinsku námitku, že systém uplatňovaný Slovinskem pro výběr dálničních poplatků je diskriminující pro občany, kteří v zemi nežijí a pouze jí projíždějí. Dokud nedojde ke kompromisu, budou Slovinsku "zmrazeny" dotace z fondů EU- tak na ně !! na stavbu dálnic.
Podle evropského komisaře pro dopravu Antonia Tajaniho by řešením byla 7-denní dálniční známka za 5 eur.Takže uvidíme, snad se něco pohne k lepšímu. V.

Čisťounké moře v roce 2008

Vašek Ravlyk, 21.3.2009 přečteno: 3918x

Resume, které vyplývá ze zprávy ministarstva zaštite okoliša pro rok 2008, teda chorvatského ministerstva ochrany životního prostředí je celkem jednoduché "Jadran patří k nejčistším částem Středozemního moře" tečka-konec. :-)
V rámci Programu sledování kvality vody ke koupání na plážích Chorvatska se od začátku května do konce září provádí pravidelná měření kvality vody na 850 až 880 plážích. Vzorky se odebírají jednou za čtrnáct dní a výsledky jsou zveřejňovány (např. na stránkách www.mzopu.hr/more). Podle zjištěných parametrů čistoty vody se rozeznávají čtyři kategorie: moře vysoké kvality (modrá barva), moře vhodné ke koupání (zelená), mírně znečistěné moře (žlutá) a silně znečištěné moře (červená).
Celkem se za rok 2008 odebralo 9220 vzorků a s uspokojením bylo konstatováno, že 99,1 % odebraných vzorků mořské vody splňuje přísná kriteria požadavků kladených na kvalitu mořské vody ke koupání u letovisek podél celého chorvatského jadranského přímoří.
Měření se prováděla na 890 plážích - kontrolních bodech; z toho na 287 kontrolních bodech bylo za sledované období vyhodnoceno moře vysoké kvality, na 592 bodech moře vhodné ke koupání, na 11 bodech mírně znečištěné moře a ani na jednom kontrolním bodě nebylo vyhodnoceno silně znečistěné moře.
Tak doufám, že to tak zůstane, čauec Vasa